Charles

charles

In de aanloop naar dit weekend had ik eerdere ervaringen van anderen gelezen. Woorden als informatief, leerzaam, warm bad kwamen voorbij. Ik was dan ook benieuwd of ik dit alles ook zou ervaren.

De start op vrijdagavond begon voor mij een beetje onwennig. Veel mensen weten niet dat ik weinig kan volgen in groepsverband of in een rumoerige omgeving. Ik was nog wat te bleu om anderen daarop aan te spreken en probeerde ik alles zo goed en kwaad als het gaat te volgen zonder me al te veel op te dringen.

Normaal gesproken zou ik hier een schrijftolk voor ingezet hebben, maar ik had al de nodige tolkuren, waar ik dit jaar recht op heb, verbruikt (van de 30 uren had ik nog maar 13 over). Daarom had ik reeds besloten om alleen op zaterdag en zondag overdag een schrijftolk in te zetten. Ook had ik geprobeerd de anderen voor te bereiden op dit fenomeen en mijn gehoorbeperking door middel van een bericht bij dit evenement op Facebook.

Dus zagen de andere deelnemers mij pas op zaterdag met een tablet rondlopen waarop ik aandachtig tuurde en iemand zitten met een laptop en een apart uitziende typeboard. Dankzij deze middelen kon ik beter volgen wat er gezegd werd.

Nadat de tolk weg was gegaan, was ik de avond die er op volgde, weer op mezelf aangewezen. Nu ik de andere mensen beter had leren kennen, durfde ik iets meer voor mezelf op te komen en werd daarin ook aangemoedigd. Toen we uiteen gingen in groepjes van vier, werd ik even wat emotioneel omdat de aanmoedigingen mij veel deden. Dank jullie wel voor deze support.

Over zondag hoef ik niet veel uit te weiden omdat dat vergelijkbaar is met zaterdag. Al met al een enerverend, maar ook informatief weekend. Veel geleerd, ook op het persoonlijke vlak. Ik hoop dat dit artikel anderen zoals ik (dus doof/slechthorend, maar ook mensen met andere beperkingen) uitnodigen om ook eens te komen. Het is niet voor niets dat ik bij het noemen van het woord wat bij mij opkwam als ik aan dit weekend dacht, “WELKOM” riep.

 

P.s. Ik vond het fantastisch om te zien dat er deelnemers uit bijna alle leeftijdscategorieën waren, heel inspirerend!

Advertentie