Lavinda

lavinda

Klimaatverandering is voor mij een resultaat van dat we als collectief de natuurlijke systemen om ons heen niet zo goed weten te waarderen. Dat we niet goed zien dat we onderdeel zijn van deze systemen (en er niet boven staan) en dat we niet zo goed zien dat we er afhankelijk van zijn (en niet onaanraakbaar zijn). Als we deze systemen wel beter begrijpen, ervaren en voelen, kunnen we ons handelen er op aanpassen.

Duurzame voedsel en landbouw is een thema waar ik al een tijdje voor warm loop, zowel als duurzaamheidsonderzoeker, boerderijmedewerker/vrijwilliger, moestuinier en als kook- en eetliefhebber. Afgelopen zomer heb ik een fantastische permacultuurcursus gevolgd in Zweden. Richard Perkins (de permacultuur docent), zijn boerderij en de mensen om hem heen zijn voor mij een krachtig voorbeeld van hoe het ook kan. Ik voelde, zag en ervoer dat alle handelingen en keuzes (klein en groot) slim resulteerden in een landbouwsysteem met een positieve (klimaat)impact. Waar het (voor Richard) nu nog niet helemaal klopte, was er een helder plan naar zodat het wel zou kloppen. Heel gaaf.

Ik heb hierdoor weer een extra boost gekregen. En dat kwam omdat mijn ‘oude’ kennis over duurzame landbouw werd aangevuld met nieuwe kennis inclusief ervaren, anders kijken, voelen en proeven… Die completere kennis (‘holistisch’ voor mijn part) geeft mij een handelingsperspectief. Zou dat misschien ook voor anderen zo werken?

Ik denk dat we, als we onze kop er naar zetten, super krachtig kunnen handelen. Het klimaatweekend afgelopen oktober was daarom ook een verademing! Veel mensen met een enthousiasme om er tegen aan te gaan.

Advertenties